De usynlige ar

Relationer til andre mennesker

 relationerNår den grundlæggende tillid til andre mennesker lider et knæk. Kan det give store problemer i forhold til andre mennesker og den måde, hvorpå man skaber og vedligeholder relationer op igennem livet. Dynamikkerne i konfliktfyldte dysfunktionelle familier sætter ligeledes dybe spor i menneskets evne til at danne og blive i sunde som usunde relationer.

Svigtet mange gange

Jeg er blevet svigtet mange gange i mit liv. Rent følelsesmæssigt er jeg nok lidt afstumpet, når det kommer til relationer. Bl.a. kunne jeg lukke af følsesnæssigt over for andre mennesker. Jeg toge hensyn til andres følelser og behov. Og satte mine egne behov bagerst. Hvilket gjorde, at jeg havde svært ved, at mærke mine behov, som fx. sult. Jeg har haft et utrygt tilknytningsmønster og været bange for at blive forladt. Derfor havde jeg i mange år svært ved, at få relationer til at fungere. For at beskytte mig selv har jeg ofte selv opsøgt en konflikt, så jeg kunne bryde relationen, før den anden gjorde det.

Har ikke brug for drama

At mærke en grænse er at mærke en følelse. Hvis man har lukket helt af for sine følelser kan man ikke mærke sine grænser. Hvilket jeg heller ikke kunne, da jeg havde svært ved at mærke og sætte grænser for andre. Jeg har en “no bulshit limits” i forhold til nogle ting. Hvis mine grænser ikke respekteres, bryder jeg relationen.
Er det ikke muligt, at bryde relationen, trækker jeg mig væk og undgår så vidt mulig, at have noget social samvær med vedkommende. Det er et valg jeg er nød til at tage, da jeg ikke har brug for drama.
Meget af mit liv har været præget af ustabile relationer og jeg har brug for stabilitet i mit liv. Jeg har ikke brug for drama og da slet ikke andres drama med konflikter, negativ energi osv. Derfor vælger jeg usunde relationer fra, til fordel for de sunde relationer.

Ingen mennesker er fejlfri. Får man lavet noget dumt bør man være voksen nok til at indrømme det. Jeg mener, at vi som menneske selv har et ansvar for vores handlinger. Fordi man har haft en dårlig barndom er det ikke ok, at behandle andre dårligt. Man har selv et ansvar for, at arbejde med sine destruktive mønstre og hele tiden være bevist om, hvad der kan være uhensigtsmæssigt i relationen til andre mennesker.

Relationer i fremtiden.

Pt arbejder jeg med at finde de relationer der er sunde for mig. Jeg er jeg meget bevist om at vælge folk til som jeg føler mig tryg ved, og som bidrager positivt til mit liv, hvilket er det vigtigste i forhold til genopbygning af tillid til andre og kunne have sunde relationer til andre og føler sig tryg ved dem og ikke mindst kan agerer adfærdsmæksigt på en voksen måde.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply